Soal Jawab Tumbukan (1)

Sebuah benda A bermassa 150 g bergerak ke timur dengan kecepatan 20 m/s, dan menumbuk benda B yang bermassa 100 g yang mula-mula diam. Jika tumbukan keduanya lenting sempurna, berapakah kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan?

Uuntuk melihat teori tumbukan, silakan buka Tumbukan

Penyelesaian :
Sesuai persamaan Tumbukan untuk tumbukan lenting sempurna, maka \[v_{A}'-v_{B}'=v_{B}-v_{A}\Leftrightarrow v_{A}'-v_{B}'=0-20\] Jadi \[v_{A}'=-20+v_{B}'\,\,\,*)\] Berdasarkan hukum kekekalan momentum, maka \[(150)v_{A}'+(100)v_{B}'=(150)(20)+(100)(0)\] \[150v_{A}'+100v_{B}'=3000\] \[3v_{A}'+2v_{B}'=60\] Masukkan persamaan *) ke dalam persamaan di atas, sehingga akan diperoleh \[3(-20+v_{B}'+2v_{B}'=60)\] \[5v_{B}'=120\] \[v_{B}'=24\,m/s\] Dari persamaan *) diperoleh \[v_{A}'=4\,m/s\]

Soal Jawab Tumbukan (1)